BOHÉM Kabin & Wellness

Általános szerződési és foglalási feltételek 

Örömmel vesszük érdeklődésed a BOHÉM Kabin & Wellness (továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatások iránt. 

Jelen Általános szerződési és foglalási feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a Szolgáltató által működtetett BOHÉM Kabin & Wellness szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét. 

Szolgáltató adatai

név: BOHÉM Kabin & Wellness tulajdonosa és üzemeltetője Bahil Attila Istvánné

székhely: 2600 Vác, Zamat utca 1.

adószám: 55488840-1-33

szálláshely azonosító: 84061024

NTAK regisztrációs szám: EG20005524 – egyéb szálláshely

ÁSZF elérhetősége és hatálya

1. Jelen ÁSZF hatálya és feltételei a Bohém Kabin weboldalán (www.bohemkabin.hu) érhető el. Az ÁSZF hatálya a www.bohemkabin.hu weboldalon keresztül, valamint más online szállásfoglaló portálokon (www.booking.com, www.airbnb.hu) keresztül történő foglalásokra is kiterjed. 

2. Más értékesítési csatornákon található és a BOHÉM Kabin & Wellness saját honlapján (www.bohemkabin.hu) található adatot különbözősége, valamint általános szerződési feltételek összeütközése esetén minden esetben a BOHÉM Kabin & Wellness saját honlapján található információk, feltételek és általános szerződési feltételek az irányadóak. Ezek különbözőségéért, az ebből eredő esetleges károkért a BOHÉM Kabin & Wellness semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Jelen ÁSZF módosításai a www.bohemkabin.hu honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása

1. A Vendég írásban megküldött foglalási szándékára a Szolgáltató ajánlatot küld. Az ajánlat tartalmazza a kiválasztott időpontra/időtartamra vonatkozó szálláshely díjat, a takarítás költségét, a szálláshely díj és takarítási díj fizetés teljesítésének lehetőségeit, valamint a fizetés határidejét. A szálláshely teljes díját minden esetben az ajánlat megküldésétől számított 48 órán belül köteles a Vendég megfizetni. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a szálláshely díja, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2. A Szerződés a szálláshely díjának beérkezését követően a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

6. A szálláshely szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. 

7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Lemondási feltételek

1. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szálláshely szolgáltatás kötbérmentes lemondására a Foglalást visszaigazoló e-mailt követő 1 héten belül (168 óra) van lehetőség. Kötbérmentes lemondás esetén Szolgáltató a foglalás összegét a lemondás beérkezésétől számított 72 órán belül visszautalja a Vendég által megadott bankszámlára.

2. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szálláshely szolgáltatás lemondására a Foglalást visszaigazoló e-mailt követő 1 héten túl (168 óra), és az érkezés napját megelőző 1 hét között nincs lehetőség, ugyanakkor a Vendég jogosult a foglalás időpontjának díjmentes módosítására. Ebben az esetben a foglalás időpontja a módosítási igény beérkezését követő 1 éven belüli szabad időpontra módosítható.

3. Amennyiben a lefoglalt szálláshely módosítása olyan időpontra vagy időtartamra vonatkozik, amelynek ellenértéke meghaladja az eredetileg megfizetett szálláshely díjat (kiemelt időszakra vonatkozó foglalás, hosszabb foglalási időtartam), a Vendég köteles a módosítást követő 48 órán belül a különbözetet megfizetni a Szolgáltató részére. A módosítás miatt fellépő értékkülönbözet értékét Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

4. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szálláshely szolgáltatás lemondására, valamint a foglalás időpontjának módosítására az érkezést megelőző 1 héten belül nincs lehetőség. Ebben az esetben a Szolgáltató a lefoglalt szálláshely díjával megegyező mértékű kötbért érvényesít a Vendéggel szemben. A kötbér mértékének megtámadhatóságáról, illetve bíróság általi mérséklésének jogáról a Vendég a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten lemond. 

Kedvezményes lemondási feltételek COVID vírus alapján hatóságilag elrendelt kijárási tilalom esetén

1. Amennyiben a COVID vírusra hivatkozással a BOHÉM Kabin & Wellness területére is kiterjedő általános kijárási korlátozást törvényben vagy kormányrendeletben központilag elrendelnek, a foglalás időpontja az érkezést megelőző napig díjmentesen módosítható. Ebben az esetben a foglalás időpontja a módosítási igény beérkezését követő 1 éven belüli szabad időpontra módosítható. Amennyiben a Vendég a jelen pont szerinti módosítási igényével élni nem kíván, úgy a Szolgáltatótól díjmentesen kérheti ajándékutalvány, illetve voucher kiállítását az eredeti foglalás szerint megfizetett szálláshely díjra. Az ajándékutalvány, illetve voucher a kiállítástól számított 1 éven belül használható fel.

2. Amennyiben a lefoglalt szálláshely módosítása olyan időpontra vagy időtartamra vonatkozik, amelynek ellenértéke meghaladja az eredetileg megfizetett szálláshely díjat (kiemelt időszakra vonatkozó foglalás, hosszabb foglalási időtartam), a Vendég köteles a módosítást követő 48 órán belül a különbözetet megfizetni a Szolgáltató részére. A módosítás miatt fellépő értékkülönbözet értékét Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

Árak

1. A Szolgáltató által alkalmazott mindenkori szálláshely árak a Szolgáltató weboldalán, valamint online szállásfoglaló portálokon (booking.com, airbnb.hu) kerülnek közzétételre. 

2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.bohemkabin.hu weboldalon vagy a BOHÉM Kabin & Wellness facebook oldalán kerülnek meghirdetésre.

5. A szálláshely díja tartalmazza a BOHÉM Kabin & Wellness teljes területének (ház és kert) kizárólagos használatát maximum 6 fő részére. Az ágynemű, törölköző és beltéri papucsok használatát, valamint a konyhai fűszerek, kávé és tea bekészítést.

6. Az szálláshely írásban megküldött ajánlata tartalmazza a szálláshely díjon felül a kötelező takarítás díját: 8 500 Ft / tartózkodás. A takarítás díját a Vendég a szálláshely díjával együtt k9teles megfizetni a Szolgáltató részére.

Fizetés módja

1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szálláshely szolgáltatás ellenértékére legkésőbb az ajánlat megküldését követő 48 órán belül tart igényt. 

2. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban. A Szolgáltató a HUF-on kívül EUR-t és USD-t fogad el számlakiegyenlítés céljából. Az átszámítás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a szállásdíj jóváírásának napján érvényes deviza eladási árfolyamán történik. 

3. A Szolgáltató elfogad készpénzkímélõ fizetési eszközöket (hitelkártya, Széchenyi Pihenő Kártya, továbbá külön szerződés alapján; ajándékutalvány, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja. 

4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

A szálláshely szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. A Vendég a BOHÉM Kabin & Wellness területét az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni, kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést, illetve a későbbi elutazást lehetővé teszi a Vendégnek. 

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott létesítményt,
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
  • a Vendég fertőző betegségben szenved.

Háziállatok

1. A BOHÉM Kabin & Wellness szálláshelyre háziállat nem vihető be.  A Vendég felel a jelen pont szerinti szabály betartásáért, annak megszegése esetén Vendég köteles a szálláshely területét késedelem nélkül elhagyni, a szálláshely díját nem követelheti vissza. A háziállat által okozott károkért a Vendég teljes és korlátlan felelősséggel és helytállási kötelezettséggel tartozik. 

A Vendég jogai

1. A Vendég jogosult a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Vendég kötelezettségei

1. A Vendég köteles a lefoglalt szálláshely ellenértékét az ajánlatban és jelen ÁSZF-ben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a BOHÉM Kabin & Wellness területén, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli. A BOHÉM Kabin & Wellness dézsafürdője, valamint wellness részlege gyermekek számára egészségügyi okokból nem látogathatók, a gyermekek felügyelete ebben a vonatkozásban a szülök felelőssége.

3. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a www.bohemkabin.hu weboldalra feltöltött Házirend, amely szabályainak betartásáért a Vendég korlátlan és teljes felelősséggel tartozik.

A Vendég kártérítési felelőssége 

1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég haladéktalanul és minden korlátozás nélkül köteles az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató kötelezettsége

1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szálláshely szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.

2. A Szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a BOHÉM Kabin & Wellness területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. A BOHÉM Kabin & Wellness dézsafürdője, valamint wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a BOHÉM Kabin & Wellness kapcsolattartója felé, és minden szükséges adatot a kapcsolattartó rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.

6. A Szolgáltató kizárja felelősséget a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán elszenvedett kárért. A Szolgáltató kizárja felelősséget értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért.

7. A BOHÉM Kabin & Wellness területén levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szálláshely ár összegének tízszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

9. A Vendég a jelen fejezet szerinti felelősség korlátozást tudomásul veszi és elfogadja.

Vis major

1. Szerződő felek megállapodnak, Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak azon ok, vagy körülmény tekintendő vis majornak, amely a szálláshely szolgáltatás igénybevételét teljes mértékben kizárja (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság), és amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel. Vis major bekövetkezése bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességeinek további teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Az ok vagy körülmény megszűnését követően a felek kötelesek megtenni minden tőlük telhetőt, hogy a közöttük fennálló szerződésből fakadó kötelezettségeiket mihamarabb teljesíteni tudják. 1 éven túl fennálló vis major esetén a felek közötti szerződés megszűnik, és a felek kötelesek egymással elszámolni. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Vác, 2020. december 16.

BOHÉM Kabin & Wellness

Tulajdonos és üzemeltető: Bahil Attila Istvánné